• Inloggen

 • Aanmelden flexibele opvang

  Aanmelden flexibele opvang

  Middels onderstaand inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden. Zodra het inschrijfformulier door ons ontvangen is ontvang je hiervan een bevestiging. Hierna ontvang je een plaatsingsaanbod waarin staat wanneer en welke dagen beschikbaar zijn en/of voor welke dagen er een wachtlijst is.

  Indien het kindje nog niet is geboren, ontvangen wij graag een geboortekaartje. Ongeveer twee maanden na de geboorte van jullie kind nemen wij contact met jullie op om samen alvast een afspraak te plannen voor een wenochtend of -middag. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. De leidsters spreken dan een aantal praktische zaken met je door en er is tijd voor het stellen van vragen.

  Voor de (flexibele) buitenschoolse opvang hanteren wij geen wenochtend of -middag.

  Inschrijfformulier flexibele opvang ‘t Boerderijke

  Gegevens kind
  Voornaam (indien bekend)

  Achternaam (indien bekend)

  (Verwachte) Geboortedatum

  Burgerservicenummer (indien bekend)

  Jongen of meisje (indien bekend)
  JongenMeisje

  Gegevens ouders
  Voor- en achternaam moeder

  Mobielnummer moeder

  Voor- en achternaam vader

  Mobielnummer vader

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Gewenste ingangsdatum kinderopvang

  Flexibele opvang: dit betreft opvang waarbij vaste dagdelen worden afgenomen, maar waarbij de dagen per week kunnen variëren. Geef beneden het aantal dagdelen per week aan.

  Aantal dagdelen per week
  Ochtend:

  Middag:

  Ochtend is van 7.30 tot 12.45

  Middag is van 12.45 tot 18.00

  Aanvullende flexibele opvang: een dagdeel kan aangevuld worden met extra uren (maximaal 3 uur per dag).

  Aantal extra uren per dag

  Overige bijzonderheden

  Om spam te voorkomen, graag onderstaande rekensom beantwoorden.

  + negen = 14