• Inloggen

 • Flexibele opvang BSO

  Flexibele buitenschoolse opvang

  In totaal heeft ‘t Boerderijke vier BSO locaties, drie locaties aan de Breemortelweg 12 en één in het gebouw van Basisschool Zeilberg. ‘t Boerderijke biedt flexibele buitenschoolse opvang (BSO) op haar locatie Basisschool Zeilberg. Deze BSO-locatie biedt plaats aan 30 kinderen.

  Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen met een busje door een chauffeur en een leidster naar school gebracht. De kleuters worden door de onderwijzer(es) opgevangen.

  Kinderen, die gebruik maken van de naschoolse opvang, worden na een schooldag door een chauffeur en een leidster van ‘t Boerderijke met een busje of auto opgehaald bij de school. Met de school, ouders en kinderen zijn vaste afspraken gemaakt over het ophaalpunt op school. De leidster staat dan in de school op een vast punt (bijv. in de aula of op het podium) om de kinderen te verzamelen. ‘t Boerderijke staat in goed contact met de verschillende basisscholen in Deurne e.o. waar kinderen worden gebracht en/of opgehaald.

  Ook kan er van de BSO gebruik gemaakt worden tijdens een vrije dag van school, studiedag of vakanties.

  Verticale groepen

  Bij ’t Boerderijke werken we met verticale groepen. Dat betekent dat kinderen van 4 t/m 12 jaar bij elkaar in de groep zitten. Op deze manier kunnen de kinderen veel van elkaar leren. De kleinsten trekken zich op aan de oudsten en de oudere kinderen leren om zorgzaam met de kleintjes om te gaan.

  Wij bieden veel ruimte waar kinderen vol overgave kunnen spelen en plezier beleven. Samen met anderen kinderen van dezelfde leeftijd in een groep en toch voor iedere kind individuele zorg en aandacht.