• Inloggen

 • Oudercommissie flexibele buitenschoolse opvang

  Oudercommissie (flexibele) buitenschoolse opvang

  Buitenschoolse opvang ‘t Boerderijke heeft een oudercommissie.
  Deze oudercommissie volgt de Wet Kinderopvang en heeft als doel:
  • Het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.
  • Het vertegenwoordigen van de ouders.
  • ’t Boerderijke adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang.

  Tevens is de oudercommissie het aanspreekpunt voor de ouders. Als ouders vragen of opmerkingen hebben die zij niet bij de leiding willen neerleggen kunnen zij bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie is bereikbaar op het mailadres: oudercommissie@kdvboerderijke.nl

  Voor de oudercommissie is een reglement opgesteld, dit is in te zien op de locatie van de buitenschoolse opvang ‘t Boerderijke.