• Inloggen

 • Oudercommissie flexibele opvang

  Oudercommissie flexibele opvang

  Kinderdagverblijf ’t Boerderijke heeft een oudercommissie.
  Deze oudercommissie volgt de Wet Kinderopvang en heeft als doel:
  • Het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.
  • Het vertegenwoordigen van de ouders.
  • ’t Boerderijke adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang

  Tevens is de oudercommissie het aanspreekpunt voor de ouders. Als ouders vragen of opmerkingen hebben die zij niet bij de leiding willen neerleggen kunnen zij bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie is bereikbaar op het mailadres: oudercommissie@kdvboerderijke.nl

  Voor de oudercommissie is een reglement opgesteld, dit is in te zien op alle locaties van het kinderdagverblijf.